Kurs i Sociala Medier

Inför överlämning av blase.se till Bläse Kalkbruksmuseum höll jag en tvådagars-kurs som bland annat inkluderade hur man använder WordPress, Instagram och Facebook utifrån deras perspektiv som museum.

Vi pratade även om vilken information som kan behövas, och dess olika kanaler, utifrån deras specifika verksamhet. Kunder, gäster, besökare. Ju mer kännedom om dem desto lättare blir det att förstå var det är viktigt att synas.

När det gäller turistställen som Bläse Kalkbruksmuseum kan det till exempel handla om texter på olika språk, tydlig information om hur man hittar dit, vad som erbjuds, öppettider, erbjudande för olika slags boenden och så vidare.

I samband med överlämningen passade jag på att byta temat till hemsidan också.

bläse kalkbruksmuseum cafe