Travel Report


Once in the Philippines…

Jag kom ihåg när jag för något år sedan satt på en liten flygplats på Fillippinerna. Stolarna höll knappt ihop, toaletterna hade varken dörr eller toapapper. Bagagehanteringen manuell och säkerhetskontrollen bestod i att man gick genom några svängdörrar. Där satt jag och surfade på flygplatsens gratis WiFi. Det tog visserligen några […]