Kurs i Sociala Medier

Inför överlämning av blase.se till Bläse Kalkbruksmuseum höll jag en tvådagars-kurs som bland annat inkluderade hur man använder WordPress, Instagram och Facebook utifrån deras perspektiv som museum.

Vi pratade även om vilken information som kan behövas, och dess olika kanaler, utifrån deras specifika verksamhet. Kunder, gäster, besökare. Ju mer kännedom om dem desto lättare blir det att förstå var det är viktigt att synas.

När det gäller turistställen som Bläse Kalkbruksmuseum kan det till exempel handla om texter på olika språk, tydlig information om hur man hittar dit, vad som erbjuds, öppettider, erbjudande för olika slags boenden och så vidare.

I samband med överlämningen passade jag på att byta temat till hemsidan också.

bläse kalkbruksmuseum cafe

Digital Identitet

Svenska företag är oföretagsamma på Facebook –
trots att mer än hälften av alla svenska medborgare är där.

Det var slutsatsen som jag, Johan Eriksson/v4i.se och Christer Edman/Creman Innovation kom fram till i rapporten Digital Identitet.

Vi  genomförde en enkät och intervjuade företag på mässorna Internet Expo & Digital Marketing, Personal och Möten & Events i Kista. Resultatet plus analys av enkätsvaren fick ligga till gund för vår rapport.

Vi märke också ett tydligt intresse från företagen att dels vilja veta mer om hur det fungerar med företag i sociala medier, inte minst B2B, dels hur de individuellt kan arbeta för att stärka sitt varumärke online.

Rapporten kan erhållas om ni kontaktar mig, Johan eller Christer. Vi kan även erbjuda föreläsningar eller halvdagars workshops för att skräddarsy en digital strategi med fokus på sociala medier.

Pressmeddelande om rapporten finns på MyNewsDesk.